Barneklasser nærer barns følsomme hjerte og sinn, og hjelper dem til å utvikle åndelige egenskaper som godhet, generøsitet og tålmodighet, og hvordan de kan bruke dem i sine liv, gjennom bønner, sitater, sanger, historier, lek, kunsthåndverk og familieaktiviteter.

Pensumet for barneklassene er organisert rundt utviklingen av spirituelle kvaliteter og egenskaper.

Barn fra alle bakgrunner er velkommen til å være en del av disse klassene med godkjenning fra sine foreldre (foresatte). Klassene holdes ofte i barnas egne hjem med barneklasselærer, ofte med hjelp av foreldre (foresatte) og familiene. Foreldre oppfordres til å møte lærerne når som helst for å lære om programmet.

For å finne ut mer om barneklasser i din nærhet, bruk kontakt oss skjema.