Studiesirkler som er åpne for alle, gjør mennesker med alle typer bakgrunn i stand til, på likefot, å utforske anvendelsen av bahá’i-læren i sine egne liv. Samtidig lærer man også å tilegne seg ferdigheter for å bygge et bedre samfunn, gjennom å gjøre tjeneste for andre.

Materiellet som er utviklet for å fremme såvel personlig utvikling som forbedring av samfunnet, studeres i studiesirkler som tilrettelegges av en veileder. Dette materiellet kan studeres raskt og intensivt i løpet av noen dager eller i et mer rolig tempo, avhengig av behov og omstendigheter i gruppen.

For å finne ut mer om studiesirkler i nærheten, bruk kontakt oss skjema.