Juniorungdomsgrupper kanaliserer energien til 11- til 15-åringer på en måte som utvikler deres karakter. De vokser gjennom sosial interaksjon, og lærer å bli aktive medlemmer av sitt lokalsamfunn.

Enhver ungdom kan bli med i en ungdomsgruppe så lenge hun eller han har foreldrenes (foresattes) samtykke.

Foreldre er velkommen til å møte inspiratorene (kursholderne) for å lære om programmet når som helst, og oppfordres faktisk til å gjøre det.

Juniorungdomsprogrammet forårsaker store positive endringer i samfunn over hele verden. Frontiers of Learning er en dokumentarfilm om programmet i fire forskjellige deler av verden.

For å finne ut mer om junior ungdomsprogrammet i din nærhet, bruk kontakt oss skjema.