Overbevisningen om at vi tilhører én menneskeslekt er kjernen i bahá’í-troen. Prinsippet om menneskehetens enhet er “aksen som alle Bahá’u’lláhs læresetninger dreier seg om”.

Bahá’u’lláh sammenlignet menneskehetens verden med det menneskelige legeme. I denne organismen spiller millioner av celler, forskjellige i form og funksjon, sin rolle for å opprettholde en sunn tilstand. Samarbeide er prinsippet som styrer funksjonen til kroppen. De forskjellige delene konkurrerer ikke om ressurser; snarere er hver celle, fra sin begynnelse, forbundet i en vedvarende prosess av å gi og å ta imot.

Anerkjennelsen av menneskehetens enhet krever at fordommer – enten rasemessige, religiøse eller relatert til kjønn – må helt og fullt elimineres.

“Det ligger et perfekt brorskap som fundament for menneskeheten, for alle er tjenere av den ene Gud og tilhører en familie under beskyttelse av guddommelig forsyn.”

— ‘Abdu’l-Bahá

Utforsk dette emnet videre på bahai.no:

KILDEBahá'í-samfunnet i Norge