Hjem 200-årsmarkering

200-årsmarkering

Bahá’u’lláh

For to hundre år siden ble det i Persia født et barn som vokste opp til å bli mester av en edel sak, for hvilken han skulle lide fengsel, tortur, eksil og nød. Gjennom den la han grunnlaget for et forenet, verdensomspennende trossamfunn som bærer hans navn, fremmer universell kjærlighet og enhet, og satte i bevegelse åndelige krefter for...
video
Tvillingmanifestasjoner er et begrep som er grunnleggende for Bahá’í troen. Det beskriver forholdet mellom Báb og Bahá’u’lláh. Begge anses som selvstendige Guds manifestasjoner. Begge har grunnlagt en religion (Bábi-troen og Bahá’í-troen) og har åpenbart sine egne hellige skrifter. For Bahá’íer er misjonene til Báb og Bahá’u’lláh imidlertid uatskillelig forbundet: Bábs misjon var å forberede veien for «Han som Gud...