Bahá’í-troen bygger på åpenbaringen til to guddommelige budbringere – Báb and Bahá’u’lláh. Det er et særtrekk ved troen at den ikke er splittet i sekter, men er et forenet verdenssamfunn. Det skyldes den eksplisitte veiledningen som ble gitt av Bahá’u’lláh og som har sikret den kontinuitet i ledelse som har etterfulgt hans bortgang. Linjen av etterfølgere blir kalt Pakten. Den gikk fra Bahá’u’lláh til hans sønn ‘Abdu’l-Bahá, og så fra ‘Abdu’l-Bahá til hans barnebarn, Shoghi Effendi, og videre til bahá’í-troen øverste valgte organ, Det Universelle Rettferdighetens Hus, forordnet av Bahá’u’lláh. En bahá’í anerkjenner den guddommelige autoriteten til Báb og Bahá’u’lláh og de utpekte etterfølgerne.

Báb (1819-1850)

Báb er bahá’í-troens forløper. I 1844 kunngjorde han at han var budbærer for et budskap som var forutbestemt til å forvandle menneskehetens åndelige liv. Hans misjon var å forberede veien for Guds andre budbringer, større enn ham selv, som ville innlede en tidsalder for fred og rettferdighet.

Bahá’u’lláh (1817-1892)

Bahá’u’lláh — “Guds herlighet” – er den Lovede forutsagt av Báb og av alle de guddommelige budbringere i fortiden. Bahá’u’lláh presenterte en ny åpenbaring fra Gud til menneskeheten. Tusener av vers, brev og bøker fløt fra hans penn. I sine skrifter skisserte han et rammeverk for utviklingen av en global sivilisasjon som tar hensyn til både den åndelige og den materielle dimensjonen i menneskelivet. Av den grunn holdt han ut førti år med fengsling, tortur og forvisning.

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921)

I sitt testamente utpekte Bahá’u’lláh sin eldste sønn, ‘Abdu’l-Bahá, som den autoriserte fortolker av hans lære og som troens overhode. I både Østen og Vesten ble ‘Abdu’l-Bahá kjent som en ambassadør for fred, et fremragende menneske, og den fremste eksponent for en ny tro.

Shoghi Effendi (1897-1957)

Som den utpekte Beskytter for bahá’í-troen av ‘Abdu’l-Bahá, og hans eldste barnebarn, tilbrakte Shoghi Effendi trettiseks år med systematisk å nære utviklingen, fordype forståelsen og styrke enheten i bahá’í-samfunnet, etter hvert som det stadig vokste for å avspeile hele menneskehetens mangfold.

Det Universelle Rettferdighetens Hus (opprettet 1963)

Utviklingen av bahá’í-troen på verdensbasis i dag er ledet av Det Universelle Rettferdighetens Hus. I sin lovbok instruerte Bahá’u’lláh Det Universelle Rettferdighetens Hus om å utøve en positiv innflytelse på menneskehetens velferd, fremme utdanning, fred og global utvikling, og sikre menneskelig verdighet og religionens posisjon.

KILDEBahá'í-samfunnet i Norge