Tvillingmanifestasjoner er et begrep som er grunnleggende for Bahá’í troen. Det beskriver forholdet mellom Báb og Bahá’u’lláh. Begge anses som selvstendige Guds manifestasjoner. Begge har grunnlagt en religion (Bábi-troen og Bahá’í-troen) og har åpenbart sine egne hellige skrifter. For Bahá’íer er misjonene til Báb og Bahá’u’lláh imidlertid uatskillelig forbundet: Bábs misjon var å forberede veien for «Han som Gud skal åpenbare», som viste seg å være Bahá’u’lláh. Av denne grunn er både Báb og Bahá’u’lláh æret som sentrale figurer i bahá’í-troen.