“La din visjon omfavne hele verden…”
— Bahá’u’lláh

Menneskeheten står overfor et kritisk behov: å finne en global visjon som kan forene mennesker og samfunn. En slik visjon legges frem i skriftene til Bahá’u’lláh som hevder å være Guds profet for vår tid.

Bahá’í-troen, den yngste av verdensreligionene, er basert på hans lære. Religion er det mest effektive middel for å forvandle menneskets oppførsel, relasjoner mellom folk og samfunnsstrukturer, ifølge Bahá’u’lláh. Verdens seks millioner bahá’íer dyrker sine kjærlighets-, kunnskaps- og viljes-evner for å oversette tro til handling.

Inspirert av Bahá’u’lláhs visjon inviterer bahá’íer over hele Norge deg til å fremme menneskehetens enhet, uten tanke på religiøs bakgrunn, etnisitet , kjønn eller sosial status.

HVA BAHÁ'ÍER TRO

På tusener av steder rundt i hele verden inspirerer bahá’í-troen enkeltindivider og samfunn til å forbedre sine egne liv og bidra til sivilisasjonens fremgang.

Bahá’í-troen tar for seg grunnleggende temaer som Guds og religionens enhet, menneskehetens enhet, fordomsfrihet, menneskets iboende edelhet, religiøs sannhets gradvise åpenbaring, utvikling av åndelige egenskaper, samspillet mellom tilbedelse og tjeneste, likhet mellom kvinne og mann, harmoni mellom religion og vitenskap, rettferdighetens sentrale stilling i alle menneskelige anliggender, betydningen av utdanning, og de dynamiske forhold som skal knytte individer, samfunn og institusjoner sammen etter hvert som menneskeheten skrider frem mot sin kollektive modenhet.

HVA BAHÁ'ÍER GJØR

Siden begynnelsen av bahá'í-troen på 1800-tallet, har et stadig økende antall mennesker funnet i Bahá'u'lláhs lære en fengslende visjon om en bedre verden. Mange har hentet innsikt fra disse læresetningene - for eksempel om menneskehetens enhet, om likeverd mellom kvinner og menn, om eliminering av fordommer, om harmoni mellom vitenskap og religion - og har etterstrebet å anvende bahá'í-prinsippene i sine liv og i sitt arbeid. Andre har bestemt seg for å slutte seg til bahá'í-samfunnet og delta i dets bestrebelser på å bidra direkte til realiseringen av Bahá'u'lláhs visjon for menneskehetens modenhetsalder.

Bahá'íer kommer fra alle samfunnslag. Unge og gamle, menn og kvinner, alle bor og jobber på vanlig måte og har sin nasjonale og kulturelle identitet. De deler et felles mål om å tjene menneskeheten og forfine sine indre liv i samsvar med Bahá'u'lláhs lære. Bahá'í-samfunnet som de tilhører, kjennetegnes av læring og handling, fritt for noen følelse av overlegenhet eller behov for å ha enerett på sannheten. Det er et samfunn som etterstreber å dyrke frem håpet om menneskehetens fremtid, å fremme meningsfulle handlinger, og å glede seg over bestrebelsene til alle dem som arbeider for å fremme enhet og avhjelpe menneskelig lidelse.