Andaktsmøter blir arrangert av bahá’ier over alt på kloden. Hvert andaktsmøte har sin egen helt unike karakter, basert på lokale preferanser og behov. Imidlertid har alle andaktsmøter enkelte elementer til felles; de er utformet for å respondere på lengselen i alle menneskers hjerter om å oppnå kontakt med Gud.

Andaktsmøter tilbyr mulighet for bønn og kollektiv tilbedelse og er åpne for alle, uavhengig av den enkeltes spirituelle eller religiøse tilhørighet. I Norge blir disse møtene vanligvis avholdt hjemme hos folk og de bidrar til den hengivne karakteren til en by eller et nabolag. Enkle i uttrykket, men med gjennomgripende effekt, kan andaktsmøter inneholde bønner, musikk og opplesning fra både bahá’i-skrifter og andre religiøse skrifter.

For å finne ut mer om andaktsmøter i nærheten, bruk kontakt oss skjema.