Et spennende reisebrev fra Michael Vitols hvor han forteller om den årlige “Graduation Ceremony” i Uganda…

“I januar reiste jeg til Uganda for å delta på den årlige “Graduation Ceremony” for studenter av UPLIFT.

En gruppe norske baha’ier, sammen med mange andre venner støtter et undervisningsopplegg der 1.000 kvinner (og flere hundre menn) får lese- og skriveopplæring.

Dette henger nøye sammen med baha’i-samfunnets innsats i storsamfunnet…”

Og her er reisebrevet:

200-lys i Norge kampanjen setter fokus på storsamfunnet og hva vi som er baha’i kan bidra med. Ruhi, barneklasser, ungdomsaktiviteter m.m. I tillegg har baha’ier bidratt med andre aktiviteter som hjelper individer og samfunnet. Her er et reisebrev fra til et slikt tiltak som flere norske baha’ier støtter (www.upliftvenner.no). Et baha’i-inspirert utviklingsprosjekt i Uganda. Til glede for fattige landsbykvinner.

Midt i et støvete, rødgult afrikansk savannelandskap danser glade, unge mennesker. Viftende med ferske grønne kvister og sivblader slynger de seg bortover en smal grusvei. Like bak følger to biler i sneglefart. Varmen er trykkende. Landskapet er bleket av den sterke solen. Inne i bilene sitter en blanding av afrikanere og europeere. Alle på vei mot en grusbane pyntet til fest. Flere hundre forventningsfulle landsbyfolk venter på UPLIFT. Dette er innledningen til den årlige ”Graduation Ceremony”.

For 20 år siden så en baha’i-inspirert organisasjon i Uganda dagens lys. Den fikk navnet ”UPLIFT”. Verdenssenteret ønsket større deltakelse fra baha’ier i samfunnslivet. Spesielt viktig var sosial- og økonomiskutvikling i utviklingsland. Vi skulle ikke bare utvikle baha’i-samfunnet, men også bidra med sosial forvandling i storsamfunnet.

En håndfull baha’ier i Uganda bestemte seg for å satse. Tilbud om lese- og skriveopplæring til analfabeter på landsbygda var veien å gå. I Nebbi-distriktet, 8 timers kjøring sørvest for hovedstaden var det mange analfabeter. Over 70 % av befolkningen. Av disse var over 70 % kvinner. Da kunne man ”slå to fluer i ett smekk” tenkte de. Lese- og skriveopplæring, som kunne forvandle individer og samfunn – og likestillingsarbeid i et fremdeles mannsdominert Afrika.

20 år senere holder UPLIFT fortsatt på. Dette skjer i nært samarbeid med baha’i-instituttet som har holder egne aktiviteter i Nebbi. Organisasjonen ”Venner av UPLIFT” (VUP www.upliftvenner.no) fra Norge støtter opp om innsatsen. Europeerne som satt sammen med sine ugandiske venner i bilen var medlemmer av VUP. Det er viktig å skyte inn at innsatsen – i både UPLIFT og VUP – er basert på frivillighet. En frivillighet som er et oppriktig ønske om å hjelpe andre og tjene samfunnet, uten hensyntagen til egen vinning eller fordel.

UPLIFT-styret ble for et par år siden flyttet fra
hovedstaden Kampala til Nebbi-distriktet,
for å skape lokalt eierskap og tilhørighet.
Nr.2 fra venstre – Hissaya Hissani Program Director
for UPLIFT og ansvarlig for den pedagogiske modellen
opplæringen er bygget på.
Hissaya var i mange år kontinental rådgiver i Afrika.
Han er nå bosatt i Nairobi, Kenya og ”pendler”
til og fra Nebbi.

Vel framme på festplassen ble et timelangt program med sang, dans, taler, spørrelek, rollespill og mat gjennomført. Et par hundre mennesker – stort og smått – var samlet for å ønske UPLIFT og VUP velkommen. Dette var en liten ”mini-fest”, dagen før den store dagen. Et hyggelig gjensyn med gode venner og en smak på afrikansk gjestfrihet.

Dagen etter minifesten braket det løs. Etter en spartansk overnatting (pris kr. 70) på et lokalt vertshus ble det ”African rural breakfast” med te, sukker, hvit brød, margarin og egg. Vi samlet oss utenfor vertshuset og kjørte innover i det afrikanske landskapet på en støvete, nedslit grusvei. Dagen før kjørte vi 10 timer fra Kampala til Paidha. Nå skulle vi en time videre til den store festplassen, et steinkast fra grensen til Kongo.

Ved ankomst var det igjen opptog med syngende, dansende mennesker som viftet med grønne kvister og blad. Buldrende musikk gnellet ut fra store, nedslitte høytalere. En sprakende mikrofon ble brukt for å ønske velkommen. Med stort og smått satt rundt 500 mennesker i skyggen under tærne som omkranset festplassen. Hvite plaststoler var satt ut under store gråaktige presenninger for å gi ly fra den brennhete solen. Etter hvert strømmet det til flere og flere nysgjerrige mennesker. Til slutt ble vi rundt 1.000 festdeltakere.

Programmet var detaljert oppført på hvite ark og delt ut til hovedgjestene. Lokale myndighetspersoner var godt representert og snakket varmt om UPLIFT. Taler, underholdning, musikk, drama, utdeling av vitnesbyrd til elever som hadde bestått den offentlige språkeksamenen, med mye mer, dannet en flott ramme rundt dagen.

Solen var på rask, ubønnhørlig vei bak åskammen i det vi ruslet bortover til bilen. Enda en ”Graduation Ceremony” var blitt gjennomført. 20 store fester på 20 år. Flotte taler, energisk underholdning, lovord fra myndighetene om støtte og anerkjennelse, glede og spenning hadde fylt oss med takknemlighet og stolthet.

UPLIFT er et flott prosjekt som hvert år åpner dørene til en bedre framtid for 1.500 landsbyfolk. Fattige mennesker som endelig kan lese og skrive sitt eget morsmål. Menneskelige ressurser som lokalsamfunnet og de lokale myndighetene kan bruke for å utvikle et av Ugandas mange distrikter. I denne sammenhengen er ”social change” og ”empowerment” viktige nøkkelord.

Michael P. Vitols
Kampala, Uganda

Bilder © Michael P. Vitols & Gunnar Lange-Nielsen